REGULAMINY

Do pobrania

10. Rodo

9. Druki

8. Opłaty

7. mLegitymacja

6. Duplikaty

5. Wypisanie ze szkoły

4. Rekrutacja

3. Procedury

2. Regulaminy

1. Dokumenty

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
IM. OBROŃCÓW HELU W HELU

ul. Szkolna 1, 84-150 Hel

58 675 06 83

Godziny Pracy Sekretariatu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Przydatne linki

RODO

Kontakt

Dzienniczek VULCAN — logowanie.pdf

Przedszkole

Świetlica

Szkoła Podstawowa

Liceum

Kaszubski

RODO

DRUKI- Zmiana Godzin W Przedszkolu

OPŁATY

mLegitymacja

WYPISANIE ZE SZKOŁY 

DUPLIKATY

DOKUMENTY

Dzienniczek VULCAN — logowanie

Pierwsze logowanie/zakładanie konta dziennik Vulcan

Pierwsze logowanie/zakładanie konta dziennik Vulcan.pdf

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Statut Szkoły

REGULAMINY

Do pobrania

PROCEDURY

REKRUTACJA

DOKUMENTY

Zasady funkcjonowania klas IV-VIII od 26.10.2020

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu​​​​​​​

Regulamin dziennika elektronicznego​​​​​​​

Regulamin wewnętrznej polityki antymobbingowej​​​​​​​

Regulamin skarg i wniosków​​​​​​​

Regulamin rady pedagogicznej​​​​​​​

Regulamin postępowania z dzieckiem chorym uczęszczającym do przedszkola w Helu

Punktowy System Oceniania Zachowania w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci w ZSO w Helu

Procedura przeniesienie Szkoła Podstawowa- za granice

Procedura przeniesienie- Szkoła Podstawowa

Procedura przeniesienie- Przedszkole

Procedura przeniesienia ucznia

Procedura uzyskania karty rowerowej

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu

PROCEDURY

REKRUTACJA

POMOC

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022-2023

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023

Zasady rekrutacji-przedszkole 2022-2023

Zarządzenie Burmistrza Helu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2022-2023

Podanie do szkoły

Zarządzenie Burmistrza Helu

Wniosek o przyjęcie do I klasy Liceum 2023/2024

Zasady rekrutacji

Terminarz

Zarządzenie kuratora oświaty

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin Świetlicy

Deklaracja — Kaszubski I-III

Deklaracja — Kaszubski IV-VIII

Wypisanie dziecka z Przedszkola

Wypisanie dziecka ze szkoły

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o duplikat świadectwa

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Wniosek o anulowanie mLegitymacji

Aplikacja mObywatel instrukcja

Instrukcja instalacji mLegitymacji szkolnej

Polityka Bezpieczeństwa Informacji dla systemu mObywatel

Regulamin korzystania z usługi mLegitymacja

Opłaty za przedszkole

Zmiana godzin pobytu ucznia w przedszkolu (na stałe)

Zmiana godzin pobytu ucznia w przedszkolu (losowa)

Obowiązek informacyjny uroczystości szkolne

Obowiązek informacyjny dla ucznia- opiekuna

Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy