Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

zso

Logo SP 

Szkoła Podstawowa

Logo Gim

 Gimnazjum

            Logo LO

          Liceum

 

Jesteśmy Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Helu - mieście leżącym na Półwyspie Helskim.

Początki naszej szkoły sięgają okresu międzywojennego, kiedy to Polska odzyskała dostęp do morza w 1920 roku. Dzieje szkoły do dziś przeplatają się z historią miasta i losami jego mieszkańców. Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą  w tworzeniu wizerunku miasta i swojej szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu tworzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące 
które noszą imię "Obrońców Helu" 
. W systemie jednozmianowym uczy się ponad 400 uczniów.

 

HISTORIA SZKOŁY

 

Okres 1930-1945
 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku przystąpiono do organizacji szkolnictwa polskiego na Półwyspie Helskim. Hel zamieszkiwany był przez ludność niemiecką wyznania ewangelickiego, polskie rodziny były nieliczne. W zorganizowanej wtedy szkole, językiem nauczania był język niemiecki. Sytuacja zmieniła się wraz z rozpoczęciem budowy drogi kolejowej łączącej Hel z Gdynią. Wtedy też rozpoczęła się budowa tzw. kolonii rybackiej i do Helu zaczęły przybywać rodziny polskie, co miało wpływ na stan liczebny helskiej szkoły.

W 1930 roku pierwszym kierownikiem szkoły został Franciszek Szewka, który przez ponad 30 lat kierował helską placówką. Na rok przed wybuchem II wojny światowej w 1938 roku została ukończona budowa szkoły. W kwietniu 1939 roku w siedmioklasowej helskiej szkole uczyło się 169 uczniów.

Wraz z wybuchem wojny nowowybudowaną szkołę przeznaczono na szpital polowy. Wskutek obstrzału Helu przez niemieckie okręty wojenne zniszczone zostało wschodnie skrzydło budynku. W czasie okupacji mieściła się niemiecka szkoła. Dokumentacja szkolna z tego okresu nie zachowała się, prawdopodobnie uległa zniszczeniu podczas wycofywania się wojsk niemieckich.

 

 

Okres 1945-1971

Powojenna historia helskiej szkoły zaczyna się 18 maja 1945 roku, wraz z powrotem jej kierownika Franciszka Szewki. Przez dłuższy czas szkoła borykała się z wieloma trudnościami, szczególnie z brakiem wykwalifikowanej stałej kadry nauczycielskiej. W dniu 1 września 1945 roku naukę i pracę w helskiej szkole rozpoczęło ponad 100 uczniów w 6 oddziałach oraz trzech nauczycieli. W roku szkolnym 1946/47 w siedmiooddziałowej szkole pracowało tylko trzech nauczycieli - Franciszek Szewka, Gertruda Szumisławska (późniejsza pani Szewka) i Stefan Kamiński. 1 grudnia 1947 zatrudniony został czwarty nauczyciel Antoni Kupski.

W 1963 roku ( po 33 latach) na emeryturę odszedł wieloletni kierownik szkoły Franciszek Szewka. Jego zastępcą został Jerzy Wiła, a po roku, nowym kierownikiem został były uczeń - Józef Kuliberda. W siedmioklasowej szkole liczącej ponad 500 uczniów pracowało 17 nauczycieli: 16 pań i 1 mężczyzna. 1 września 1968 roku naukę w helskiej podstawówce rozpoczęło ponad 600 uczniów. Rozbudowa szkoły stała się sprawą pilną i naglącą. Po 30 latach, 23 maja 1968 roku przystąpiono do rozbudowy budynku szkolnego. W związku z tym zajęcia dla ponad 600 uczniów zorganizowano w 3 różnych budynkach w mieście.

2 października 1971 roku, w 32 rocznicę bohaterskiej obrony i kapitulacji Helu, nadano szkole imię " Obrońców Helu". Tym samym helska szkoła stała się pomnikiem dla wszystkich walczących w obronie tego niewielkiego skrawka ziemi.

Okres 1971 - 1990
 
W latach 1973 - 78 dyrektorem szkoły została Grażyna Kuliberda. W tym też roku, utworzono cztery klasy o charakterze sportowym, oprócz 3 godzin tygodniowo, uczniowie maja lekcje pływania w WKS " Flota". W  1978 roku dyrektorem szkoły został Edward Mrozik. Liczba uczących się dzieci w helskiej Szkole Podstawowej wciąż rośnie. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1980/81 prace i naukę rozpoczęło 34 nauczycieli oraz 698 uczniów. W związku z trwającym strajkiem w Trójmieście termin rozpoczęcia roku szkolnego został przesunięty na 1 października. Dużym wydarzeniem dla helskiej społeczności szkolnej był wyjazd dwóch uczennic Katarzyny Plis i Patrycji Lisakowskiej na Międzynarodowy Mityng Pływacki do Rumunii. W 1981 roku szkołę odwiedził uczestnik obrony Helu w 1939 r., autor książki " 32 dni obrony Helu" Antoni Seroka. Jego wizyta związana była z obchodami 10-lecia nadania imienia patrona szkoły w Helu. W październiku 1984r. helska szkoła gościła delegację węgierskich i bułgarskich nauczycieli, którzy dzielili się doświadczeniami w dziedzinie doradztwa pedagogicznego. Ze względu na zły stan zdrowia ówczesnego dyrektora, z dniem 1 września 1990 roku obowiązki przejmuje Leonarda Ciepluch.