Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

22 i 23 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Obrońców Helu w Helu miały miejsce Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. W tych szczególnych dniach udział wzięli wszyscy uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dzień rozpoczął się od spotkania z p. pedagog Anitą Rzeczkowską, podczas którego edukatorka Bezpieczeństwa Cyfrowego p. Anna Zatwarnicka szczegółowo omówiła zaplanowane działania, które będą miały miejsce w placówce.

Kolejnym elementem było dziewięć warsztatów w których wzięli udział uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum. Tematami warsztatów były m.in:

  1. Hasła, loginy i bezpieczne logowanie" - uczniowie pracowali w grupach i chętnie dzielili się wzajemnymi spostrzeżeniami. Po wyświetleniu krótkiego filmu uczestnicy warsztatów poznali zasadę tworzenia bezpiecznych loginów i haseł. Duży entuzjazm wśród uczniów wywołało sprawdzanie silności swoich dotychczasowych i tych nowo utworzonych haseł.

  2. Wizerunku w sieci” - celem warsztatów było aby uczniowie wiedzieli , że od ich działań w internecie zależy jak będą postrzegani w prawdziwym świecie oraz aby mieli świadomość, ze od ich decyzji, kto ma być odbiorcą publikowanych przez nich informacji w internecie powinni sami decydować. Uczniowie dowiedzieli się o poziomach prywatności i za pomocą ćwiczenia mogli sami decydować jaki poziom prywatności mogli by zastosować do przykładowych informacji. Dzięki filmowi cyfrowobezpiecznych mogli dowiedzieć się jak publikowane przez nich informacje mogą być odebrane w późniejszym czasie.

  3. Bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi w internecie” – za pomocą ćwiczeń uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z kontaktem z obcymi, prowadzącą uświadomiła uczniom w jaki sposób uniknąć tego typu zachowań. Na zakończenie obejrzeli filmy pochodzące ze strony cyfrofobezpieczni.pl oraz owce w sieci.

Każdy z warsztatów na potrzeby projektu rozpoczął się i zakończył wypełnieniem przez uczniów anonimowych quizów sprawdzających wiedzę.

            Na zakończenie edukatorka spotkała się z Radą Pedagogiczną przekazując podstawowe informacje dotyczące programu Cyfrowobezpieczni, konkursu, cyber zagrożeń oraz zaprezentowała wszystkie materiały, jakie w ramach projektu przygotowano dla nauczycieli do dalszej pracy z uczniami np. poprzez godzin wychowawczych z wykorzystaniem bogatej biblioteki materiałów ze strony internetowej projektu www.cyfrowobezpieczni.pl. Prowadząca zachęciła również nauczycieli do udziału w kursie e-learningowym. Edukatorka przedstawiła również autorską prezentację pt. Nowoczesne narzędzia TIK w nauczaniu. Poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi zachęciła do uatrakcyjnienia lekcji czego efektem będzie podniesienie jakości pracy szkoły. Edukatorka p. Ania przekazała na ręce mentorki p. Anity Rzeczkowskiej plakaty, broszury dla nauczycieli oraz dla rodziców, a także 2 filmy na temat cyber zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

Dzięki zaangażowaniu Pani Pedagog oraz nauczycieli Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w Zespole Szkół w Helu przebiegły sprawnie, zgodnie z planem oraz w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Uczniowie byli bardzo aktywni i chętni do zdobywania wiedzy nt. Cyber zagrożeń.

Przeprowadzone Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w opisanej szkole z pewnością poszerzył wiedzę uczestników w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

             Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie.

opracowała: Anna Zatwarnicka – edukatorka Cyfrowobezpiecznych

 

dzien dziecka 2018

17 maja 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Helu wzięli udział
w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Koszykowej klas 4-5 szkoły podstawowej.

Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn podzielonych na 3 grupy eliminacyjne. Zawodnicy grali
w formule gry 3 x 3.

Reprezentację ZSO Hel 1 wystąpiła w składzie: Arkadiusz hajduk, Kamil Sztubiński, Michał Loose zajmując 3 miejsce.

Reprezentację ZSO Hel 2 wystąpiła w składzie: Wiktor Szpyt, Jakub Struk, Milkowski Michał, Jakub Strzeżek zajmując 9 miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Norbert Górski

III edycja Shuttle Time w naszej szkole

Już od czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu realizowane będą BEZPŁATNE zajęcia
z badmintona, którego organizatorem są: Pomorski Okręgowy Związek Badmintona, Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku i Narodowa Fundacja Badmintona w Warszawie.

III Edycja Shuttle Time w naszej szkole ma na celu naukę i doskonalenie umiejętności sportowych poznanej już dyscypliny sportu jaką jest badminton.

Zajęcia będą realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo i przeznaczone będą dla dzieci
i młodzieży naszej szkoły.

Prowadzącym zajęcia będzie nauczyciel wychowania fizycznego Norbert Górski.

Plakat shuttle2018

Norbert Górski

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna Szkoleniowa odbędzie się 23.05.2018 r. o godzinie 14:30. Czas trwania około 1 godziny.