Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

Piątego czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin na Kartę Rowerową dla uczniów klas 4 Szkoły Podstawowej.

motyw malej ojczyzny

koedks postaw patriotycznych

konkurs recytatorski 2018 1

konkurs recytatorski 2018 2

konkurs recytatorski 2018 rok dla

22 i 23 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Obrońców Helu w Helu miały miejsce Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. W tych szczególnych dniach udział wzięli wszyscy uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dzień rozpoczął się od spotkania z p. pedagog Anitą Rzeczkowską, podczas którego edukatorka Bezpieczeństwa Cyfrowego p. Anna Zatwarnicka szczegółowo omówiła zaplanowane działania, które będą miały miejsce w placówce.

Kolejnym elementem było dziewięć warsztatów w których wzięli udział uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum. Tematami warsztatów były m.in:

  1. Hasła, loginy i bezpieczne logowanie" - uczniowie pracowali w grupach i chętnie dzielili się wzajemnymi spostrzeżeniami. Po wyświetleniu krótkiego filmu uczestnicy warsztatów poznali zasadę tworzenia bezpiecznych loginów i haseł. Duży entuzjazm wśród uczniów wywołało sprawdzanie silności swoich dotychczasowych i tych nowo utworzonych haseł.

  2. Wizerunku w sieci” - celem warsztatów było aby uczniowie wiedzieli , że od ich działań w internecie zależy jak będą postrzegani w prawdziwym świecie oraz aby mieli świadomość, ze od ich decyzji, kto ma być odbiorcą publikowanych przez nich informacji w internecie powinni sami decydować. Uczniowie dowiedzieli się o poziomach prywatności i za pomocą ćwiczenia mogli sami decydować jaki poziom prywatności mogli by zastosować do przykładowych informacji. Dzięki filmowi cyfrowobezpiecznych mogli dowiedzieć się jak publikowane przez nich informacje mogą być odebrane w późniejszym czasie.

  3. Bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi w internecie” – za pomocą ćwiczeń uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z kontaktem z obcymi, prowadzącą uświadomiła uczniom w jaki sposób uniknąć tego typu zachowań. Na zakończenie obejrzeli filmy pochodzące ze strony cyfrofobezpieczni.pl oraz owce w sieci.

Każdy z warsztatów na potrzeby projektu rozpoczął się i zakończył wypełnieniem przez uczniów anonimowych quizów sprawdzających wiedzę.

            Na zakończenie edukatorka spotkała się z Radą Pedagogiczną przekazując podstawowe informacje dotyczące programu Cyfrowobezpieczni, konkursu, cyber zagrożeń oraz zaprezentowała wszystkie materiały, jakie w ramach projektu przygotowano dla nauczycieli do dalszej pracy z uczniami np. poprzez godzin wychowawczych z wykorzystaniem bogatej biblioteki materiałów ze strony internetowej projektu www.cyfrowobezpieczni.pl. Prowadząca zachęciła również nauczycieli do udziału w kursie e-learningowym. Edukatorka przedstawiła również autorską prezentację pt. Nowoczesne narzędzia TIK w nauczaniu. Poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi zachęciła do uatrakcyjnienia lekcji czego efektem będzie podniesienie jakości pracy szkoły. Edukatorka p. Ania przekazała na ręce mentorki p. Anity Rzeczkowskiej plakaty, broszury dla nauczycieli oraz dla rodziców, a także 2 filmy na temat cyber zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

Dzięki zaangażowaniu Pani Pedagog oraz nauczycieli Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w Zespole Szkół w Helu przebiegły sprawnie, zgodnie z planem oraz w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Uczniowie byli bardzo aktywni i chętni do zdobywania wiedzy nt. Cyber zagrożeń.

Przeprowadzone Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w opisanej szkole z pewnością poszerzył wiedzę uczestników w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

             Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie.

opracowała: Anna Zatwarnicka – edukatorka Cyfrowobezpiecznych