Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

Wszystkim a szczególnie Rodzicom dziękujemy za wyrozumiałość i okazane nam w dniach protestu wsparcie. Chcemy wierzyć, że występując w obronie wartości, prawdziwie uczestniczymy w edukacji.

 Dyrekcja i Nauczyciele

                            

So­lidar­ność, miłość, god­ność - do­piero w imię tych rzeczy postępu­jemy jak ludzie.

                               Maria Dąbrowska