Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

KALENDARZ ORGANIZACYJNY NA I SEMESTR 2018/2019

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018 r.

 

2.

Zebranie organizacyjne z rodzicami w Przedszkolu

Zebranie Rad Rodziców Przedszkola – wybór Rady Rodziców na r. sz. 2018/2019

Zebranie organizacyjne z rodzicami w SP, Gim

Zebranie Klasowych Rad Rodziców SP, Gim

wybór Rady Rodziców na r. sz. 2017/2018

 
 

5 września – Przedszkole godz. 17:00

5 września – Przedszkole godz. 17:30

6 września – SP, Gim godz. 17.00

6 września godz. 17.45

3.

Pedagogiczna Rada Szkoleniowa

września

październik

listopad

 

4.

Święto Patrona Szkoły

 

2 października – Ślubowanie kl. I SP

 

5.

Konsultacje z nauczycielami SP, Gim

25 października - od godz. 16:30 do 18:00

 

6.

Próbne egzaminy w kl. VIII SP, III Gimnazjum

 

listopad, luty

 

7.

Propozycja ocen za I sem. dla ucz. SP, Gim.

 

do 18 grudnia 2018

 

8.

Zebrania z rodzicami SP, Gim. informujące
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

19 grudnia SP, Gim.

 

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

 

10.

Wystawianie ocen za I sem. SP, Gim.

do 15 stycznia 2019 r.

11.

Rada Klasyfikacyjna

21 stycznia 2019 r.

 

12.

Semestralne zebrania z rodzicami SP, Gim.

 

22 stycznia 2019 r. SP, Gim

 

13.

Rada analityczna za I sem. 2018/19

31 stycznia 2019 r.

 

14.

Ferie zimowe

 

11 – 24 lutego 2019 r.