Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

Eliminacje szkolne odbędą się dnia 26  lutego 2018 r.

 

Założenia programowe:

Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych Turniejów:

Turnieju Recytatorskiego,

Turnieju Poezji Śpiewanej.

W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

Dzieci młodszych – od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej,

Dzieci starszych – od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej,

Młodzieży – 7 klasa szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasa gimnazjum. W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego (eliminacje szkolne) przygotowują jeden utwór poetyckie lub fragment prozy.

Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany.

W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:

a/ muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę – wykonanie utworu powszechnie znanego dopuszcza się jedynie, gdy wykonawca opracuje nową własną interpretację.

b/ wykonanie dodatkowo utworu z własnym tekstem, jako drugi utwór śpiewany.

Uwaga!

 Wszystkie teksty literackie /wiersz, proza/ prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów.

Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy INDYWIDUALNEGO WYKONAWCĘ z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.

Werdykty sądów konkursowych są ostateczne i nie podlegają ocenie.

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  KONKURSU

oddajemy do 22.02.2018r w bibliotece szkolnej.