Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

plakat2018 page 001

Uprzejmie informujemy, że 15 marca 2018 roku odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Konkurs ten został wpisany w 1994 roku do kalendarza imprez UNESCO, od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy.

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" w niezawodny sposób integruje dzieci i młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal wszystkich krajów Europy, a nawet uczniowie z Chin, Kanady, Australii, Rosji, RPA rozwiązują takie same zadania, a laureaci mają możliwość spotkań na wspólnych obozach i wędrówkach po świecie. Konkurs ten stał się sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej i przyczynia się do wzbudzenia zainteresowania tym przedmiotem.

Liczymy na życzliwe zainteresowanie Konkursem. Mamy nadzieję, że w Państwa szkole dzień 15 marca 2018 roku stanie się prawdziwym Świętem Matematyki.

"Kangurze 2018" może uczestniczyć każdy uczeń, który zgłosi swój udział i wpłaci 9 zł.

Regulamin dostępny na stronie:

http://www.kangur-mat.pl/zasady.php#zasady

Wpłaty i zgodę na udział w konkursie można dokonywać

do 12 stycznia 2018 roku u nauczycieli matematyki lub koordynatora konkursu Beaty Gregorczyk.

Do pobrania:

Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie