Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

Chcemy serdecznie poinformować iż od początku roku szkolnego udało nam się zrealizować następujące dwa projekty:


- otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna Tablica”, które przeznaczyliśmy na zakup tablicy interaktywnej do kolejnej sali lekcyjnej, jednocześnie dzięki temu w dalszym ciągu wdrażamy i polepszamy znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszej szkole, w procesie edukacyjnym uczniów jak i rozwoju kwalifikacji nauczycieli.


- otrzymaliśmy również dotację na zadanie w postaci doposażenia gabinetu medycznego (dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej- Dz. U. poz. 1774)