Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

 

W dniu 12 kwietnia 2016 r. lekcje będą skrócone o 15 minut.

8:00 – 8:30

8:35 – 9:05

9:15 – 9:45

10:00 – 10:30

10:40 – 11:10

11:20 – 11:50

12:00 – 12:30

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).-art. 60 ust. 1,

- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

- Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu