Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

POSIŁEK W DOMU I SZKOLE

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu jest  realizatorem wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zgodnie z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów (Monitor Polski z 2018r., poz.1007) w ramach tego programu  nieodpłatnie przyznajemy posiłki  dzieciom w szkole oraz  osobom starszym  niepełnosprawnym o niskich dochodach.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1051,50zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00zł netto.

Wnisoki w sprawie przyznania powyższej pomocy należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 6777 244.