Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Więcej artykułów znajduje się w zakładce "Archiwum wiadomości" w MENU po lewej stronie

INFORMACJA

 

Dnia 6 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola Miejskiego w Helu. Wszystkie złożone w terminie karty zgłoszeń zostały rozpatrzone pozytywnie. Nabór uzupełniający na wolne miejsca odbędzie się w terminie od 15 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Przedszkole Miejskie w Helu działać będzie w okresie wakacji letnich (w miesiącach lipiec i sierpień) – dla dzieci rekrutowanych na rok szkolny 2018/2019.