Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1. Regulamin oceniania zachowania Gimnazjum

 

Pobierz

2. Regulamin postępowania z dzieckiem chorym uczęszczającym do przedszkola w Helu

 

Pobierz

3. Regulamin skarg i wniosków

 

Pobierz

4. Regulamin rady pedagogicznej

 

Pobierz

5. Regulamin wewnętrznej polityki antymobbingowej

 

Pobierz

6. Regulamin dziennika elektronicznego

 

Pobierz
7. Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Helu Pobierz

8. Zarządzenie 17/2016

 

Pobierz

9. Załącznik nr. 1 do zarządzenia 17/2016

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym

Pobierz

 

10. Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu

Pobierz
11. Procedura uzyskania karty rowerowej Pobierz