Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1. STATUT SZKOŁY

 

Pobierz

2. PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Pobierz

3. PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY W GIMNAZJUM

 

Pobierz

4. PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Pobierz

5. PROCEDURY INTERWENCJI W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECI W ZSO W HELU

 

Pobierz

6. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZSO

 

Pobierz

7. ZARZĄDZENIE 16/2016

 

Pobierz

8. ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO ZARZĄDZENIA 16/2016 -  PROCEDURA WYTYPOWANIA NAUCZYCIELA DO ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN ORGANIZAYJNYCH PLACÓWKI

 

Pobierz
9. PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pobierz
10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Pobierz
11. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH W HELU Pobierz