Zastępstwa w dniu 28.05.2018 poniedziałek
Barbara Cieślak
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 aSP - Edukacja wczesnoszkolna, 5 K. Zaborowska    
2 2 aSP - Edukacja plastyczna, 5 K. Zaborowska    
4 2 aSP - Wychowanie fizyczne, H_s K. Zaborowska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 1PS K. Zaborowska    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN